De belangrijkste criteria die bepalen of een voorwerp antiek is, zijn:

Het voorwerp moet door mensenhand gemaakt zijn (met hooguit beperkt gebruik van machines).
Het moet een zekere ouderdom bezitten. Doorgaans wordt daarbij uitgegaan van een leeftijd van 100 jaar; in bepaalde gevallen is een voorwerp echter al antiek als het 75 jaar oud is. ( Wikipedia )
Wij hebben dus geprobeerd om in deze categorie , ook alleen maar Antiek te plaatsen dat ongeveer 75 jaar, of ouder is.