Religieus kan verwijzen naar:
# iets dat betrekking heeft op religie.
# geestelijke, een gewijd persoon binnen een godsdienstige stroming.